SORTEIG ENTRADES TALARN MUSIC EXPERIENCE

¿Vols guanyar una entrada doble a escollir per un dels tres dies de concerts a Lo Quiosc dins dels actes del Talarn Music Expiriencie 2022? Participar és molt fàcil!

 1. Segueix-nos amb el teu perfil real al nostre compte d’Instagram @wicatp
 2. Segueix amb el teu perfil real al compte d’Instagram @talarnmusicexperience
 3. Fes m’agrada al post del sorteig del nostre compte
 4. Comenta el post del sorteig del nostre compte etiquetant dues persones amb qui aniries al concert

Procediments i bases legals del sorteig

1. Organitzador

L’empresa organitzadora és Wicat Comunicacions S.L. (d’ara endavant “Wicat” o l’“organitzador”), amb domicili a Sort CP 25560 (Lleida), C/Doctor Pol i Aleu 34, local NIF número B63872667 (més informació en https://wicat.net/), i organitza un sorteig (d’ara endavant “el /SORTEIG”) sota la seva responsabilitat i de conformitat amb les bases detallades a continuació.

2. Requisits per a participar

Només podran participar en el present sorteig les persones majors de 18 anys. Per a poder participar, el participant ha de ser titular d’un compte d’Instagram real. A més, amb la seva participació en el present sorteig, el participant accepta conèixer i complir les condicions de la xarxa social respectiva.

3. Premi

Tres entrades dobles a escollir per un dels tres dies de concerts a Lo Quiosc dins dels actes del Talarn Music Expiriencie 2022

4. Mecànica del sorteig i dates

La informació particular del sorteig, això és, la mecànica i les dates de realització i comunicació del guanyador s’indiquen en les descripcions dels posts del sorteig a Instagram i Facebook de forma resumida.

A continuació detallem tota la informació del sorteig:

 1. Es verificarà que tots els participants compleixin amb els requisits esmenats en el punt anterior
 2. Es verificarà que el perfil pertanyi a una persona real i sigui un perfil actiu a les xarxes socials, no un de creat expressament per a participar en el sorteig
 3. Per cada comentari al post del sorteig s’escriurà el nom del perfil del participant a l’App Rafi
 4. El sorteig finalitza el 27/06 ales 11:59h
 5. El dia 28/06 anunciarem al nostre perfil d’Instagram  @wicatp els guanyadors
 6. Es contactarà en un termini de 24 h amb els guanyadors a través d’un missatge privat a instagram per a poder demanar-li les dades per tal de verificar que compleixen amb els requisits del punt 2
 7. Si en 72 h el guanyador no respon al nostre missatge, tornarem a fer el sorteig. I així fins a haver entregat els premis.

En lliurar les seves dades personals, el guanyador accepta expressament les condicions de les promocions descrites en aquestes bases de participació

5. Propietat Intel·lectual i Cessió de Drets d’Imatge

El guanyador del sorteig coneix i consent que el nom del perfil d’Instagram i foto de perfil pública d’Instagram sigui publicada per Wicat en tots aquells perfils de Wicat a les xarxes socials on el sorteig estigui publicat.

6. Protecció de dades

WICAT COMUNICACIONS S.L, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:

− Remissió de comunicacions comercials publicitàries, sempre que s’hagi autoritzat prèviament, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials.

Aquestes comunicacions seran portades a cap pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els quals aquest hi hagi aconseguit algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

− Realitzar estudis estadístics.

− Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol classe de petició que sigui feta per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.

− Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Elaboració de Perfils: el RESPONSABLE també podrà fer, previ consentiment de l’Usuari, una elaboració de perfils basada en un tractament automatitzat, destinada a avaluar els aspectes personals facilitats per l’Interessat amb la finalitat d’elaborar una anàlisi del seu perfil.

Conseqüències previstes: El tractament de les dades no preveu cap conseqüència que pugui tenir algun efecte jurídic o d’alguna altra manera que afecti significativament l’Interessat.

Lògica emprada: Per a dur a terme el tractament de les dades s’usa procediment automatitzat on es filtren tots els camps amb la finalitat d’obtenir un resultat que s’ajusti al seu perfil.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

− Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

− Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.

− Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets: WICAT COMUNICACIONS S.L., C/Doctor Pol i Aleu 34, local 25560 Sort (Lleida, Espanya). Email: clients@wicat.net

7. Qüestions fiscals

En el seu cas, als premis del present sorteig, els seran aplicable la normativa en matèria d’Impost sobre la Renda de les Persona Físiques, Renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l’obtenció d’un premi d’aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a l’efecte d’IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, en el seu cas, sent del seu càrrec exclusiu el pagament d’aquestes.

8. Altres normes d’ús

No s’admetran comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap a altres membres de la comunitat o cap als nostres productes i servei, marques o equip humà.

9. Acceptació de les bases

El mer fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social on es desenvolupa el mateix.

10. Llei aplicable

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a WICAT COMUNICACIONS S.L., C/Doctor Pol i Aleu 34, local 25560 Sort (Lleida, Espanya). En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona.

Tens dubtes? Consulta’ns!